دورهI آموزش سرویس و نگه داری یخچال های فروشگاهی و سردخانه

دوره آموزش سرویس و نگهداری یخچال های فروشگاهی و سردخانه

درباره آموزش های ما

کتابچه هویت ما اساسی است. برای نمایش آنچه هستیم و آنچه انجام می دهیم. این سند بیانگر تمامی آن چیزی است که هویت مارا تشکیل می دهد. از اهداف و ارزش هایمان تا ابزارهایی که برای تحقق آن ها به کار می گیریم. با این کتابچه،درک تیمی صحیحی خواهیم داشت از آنچه هستیم. آنگونه که صحبت میکینیم. ظاهر میشویم و رفتار میکنیم.

پخش ویدیو

توضیحات ویدیو

تمام فعالیت های برندینگ،مارکتینگ و برنامه های توسعه در تمامی بخش های ویکی سرویس در راستای انتشار این این هویت یکپارچه به کار گرفته خواهند شد تا با استمرار در انتشار آن چه هستیم ، جایگاه برند را تثبیت کنیم. 

دوره آموزش عملی برودتی مقدماتی و پیشرفته

فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من