دپــارتــمان آمــــوزش ویکی سرویس برگـــزار مــی کند.

آموزش مقدماتی
و پیشرفته
تکنسین برودتی

نصب و تعمیر یخچال های فروشگاهی و سردخانه

آموزش فروشندگان تجهیزات برودتی

نصب و تعمیر یخچال های فروشگاهی و سردخانه

آموزش سرویس و نگه داری یخچال های فروشگاهی و سردخانه

لندینگ-اموزش-کهن-دل

تیم آموزش ویکی سرویس

3223

همین حالا ثبت نام کن

دپــارتــمان آمــــوزش ویکی سرویس برگـــزار مــی کند.

لندینگ اموزش کهن دل min

آموزش مقدماتی
و پیشرفته
تکنسین برودتی

آموزش مقدماتی
و پیشرفته
تکنسین برودتی

نصب و تعمیر یخچال های فروشگاهی و سردخانه

آموزش فروشندگان تجهیزات برودتی

با ارائه مدرک فنی و حرفه ای و گوهینامه بین المللی ISO

تیم آموزش ویکی سرویس

همین حالا ثبت نام کن

حمید کهن دل متولد 1361 در شهر قم
در رشته الکتروتکنیک صنعتی تحصیل نموده ام .
موفق به دریافت چند گواهی نامه از جمله مهندس برودت حرفه ای ،
سیستم های تبرید تراکمی، ایزو بین الملی ۱۴۰۰۰۱ انگلستان و سازمان فنی و حرفه ای شده ام.
در حال حاضر در هلدینگ دی و مجموعه ویکی سرویس به عنوان سرپرست فنی و دپارتمان آموزش فعالیت میکنم