هاست لینوکس حرفه ای

پلان شماره 1

500 مگابایت فضا
میزبانی 1 سایت
نامحدود پهنای باند
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت اف تی پی
سایر امکانات نامحدود
موقیت سرور آلمان
سیستم عامل لینوکس
کنترل پانل دایرکت ادکین

پلان شماره 2

1000 مگابایت فضا
میزبانی 1 سایت
نامحدود پهنای باند
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت اف تی پی
سایر امکانات نامحدود
موقیت سرور آلمان
سیستم عامل لینوکس
کنترل پانل دایرکت ادکین

پلان شماره 3

2000 مگابایت فضا
میزبانی 2 سایت
نامحدود پهنای باند
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت اف تی پی
سایر امکانات نامحدود
موقیت سرور آلمان
سیستم عامل لینوکس
کنترل پانل دایرکت ادکین

پلان شماره 4

3000 مگابایت فضا
میزبانی 3 سایت
نامحدود پهنای باند
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت اف تی پی
سایر امکانات نامحدود
موقیت سرور آلمان
سیستم عامل لینوکس
کنترل پانل دایرکت ادکین

پلان شماره 5

5000 مگابایت فضا
میزبانی 5 سایت
نامحدود پهنای باند
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت اف تی پی
سایر امکانات نامحدود
موقیت سرور آلمان
سیستم عامل لینوکس
کنترل پانل دایرکت ادکین

پلان شماره 6

10.000 مگابایت فضا
میزبانی 10 سایت
نامحدود پهنای باند
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت اف تی پی
سایر امکانات نامحدود
موقیت سرور آلمان
سیستم عامل لینوکس
کنترل پانل دایرکت ادکین